شرایط اعطای نمایندگی

شرایط و مقررات دریافت نمایندگی از متال تراش

شرایط اعطای نمایندگی شرکت متال تراش

• داشتن شرایط اشتغال به کار طبق قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران (ممنوع المعامله نبودن، داشتن کارت پایان خدمت و …)
• داشتن حسن شهرت در استان مربوطه
• نداشتن سوء پیشینه ی کیفری و همچنین نداشتن سابقه ی محکومیت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
• شخص نماینده بایستی از نظر حساب بدون چک برگشتی باشد
• فعالیت قبلی در زمینه تولیدات صنعتی ، خدمات ساختمانی و …
• دارای انبار یا محل فروش مناسب در شهر مورد نظر
• ضمانت نامه بانکی یا ملکی در رهن شرکت
لطفاً در صورت تمایل به همکاری، فرم درخواست نمایندگی را تکمیل فرمایید تا با شما تماس بگیریم.

فهرست
error: Content is protected !!