درخواست نمایندگی

شرایط و مقررات دریافت نمایندگی از متال تراش

جهت درخواست نمایندگی فروش محصولات معرفی شده در این سایت لطفا فرم ذیل را تکمیل و ارسال فرمایید؛ پس از دریافت درخواست، با شما در ارتباط خواهیم بود.
امیدواریم افتخار همکاری با شما را داشته باشیم.
اطلاعات شخصی

نام و نام خانولدگی : (الزامی)

نام پدر : (الزامی)

کد ملی : (الزامی)

تاریخ تولد : (الزامی)

میزان تحصیلات : (الزامی)

رشته تحصیلی : (الزامی)

سوابق شغلی گذشته و مدت فعالیت هر یک : (الزامی)

اطلاعات شرکت

نام شرکت :

تاریخ ثبت :

محل ثبت :

شماره جواز کسب :

تاریخ صدور :

محل صدور :

مدت اعتبار :

تلفن شرکت :

پست الکترونیکی شرکت :

فاکس شرکت :

کد پستی :

آدرس وبسایت شرکت :

پیش بینی شما از میزان فروشتان در ماه چقدر است؟

آدرس کامل پستی :

وضعیت محل فعالیت :
تجاریاداریمسکونی

مالکیت شرکت :
دولتیخصوصیتعاونی

در صورت اخذ نمایندگی فروش چه تضمینی می توانید ارائه فرمائید؟
چکسفتهسایر

نوع مالکیت :
شخصیاجاره ایسرقفلی

چنانچه از سایر شرکت‌ها نمایندگی فروش دارید، لطفاً نام و مدت زمان فعالیت را در قسمت ذیل توضیح دهید؟

تلفن ثابت :

شماره همراه :

آدرس پست الکترونیکی :

آدرس وبسایت :

آدرس کامل منزل :

فهرست
error: Content is protected !!