درخواست نمایندگی

شرایط و مقررات دریافت نمایندگی از متال تراش

جهت درخواست نمایندگی فروش محصولات معرفی شده در این سایت لطفا فرم ذیل را تکمیل و ارسال فرمایید؛ پس از دریافت درخواست، با شما در ارتباط خواهیم بود.
امیدواریم افتخار همکاری با شما را داشته باشیم.

  اطلاعات شخصی

  نام و نام خانولدگی : (الزامی)

  نام پدر : (الزامی)

  کد ملی : (الزامی)

  تاریخ تولد : (الزامی)

  میزان تحصیلات : (الزامی)

  رشته تحصیلی : (الزامی)

  سوابق شغلی گذشته و مدت فعالیت هر یک : (الزامی)

  اطلاعات شرکت

  نام شرکت :

  تاریخ ثبت :

  محل ثبت :

  شماره جواز کسب :

  تاریخ صدور :

  محل صدور :

  مدت اعتبار :

  تلفن شرکت :

  پست الکترونیکی شرکت :

  فاکس شرکت :

  کد پستی :

  آدرس وبسایت شرکت :

  پیش بینی شما از میزان فروشتان در ماه چقدر است؟

  آدرس کامل پستی :

  وضعیت محل فعالیت :
  تجاریاداریمسکونی

  مالکیت شرکت :
  دولتیخصوصیتعاونی

  در صورت اخذ نمایندگی فروش چه تضمینی می توانید ارائه فرمائید؟
  چکسفتهسایر

  نوع مالکیت :
  شخصیاجاره ایسرقفلی

  چنانچه از سایر شرکت‌ها نمایندگی فروش دارید، لطفاً نام و مدت زمان فعالیت را در قسمت ذیل توضیح دهید؟

  تلفن ثابت :

  شماره همراه :

  آدرس پست الکترونیکی :

  آدرس وبسایت :

  آدرس کامل منزل :

  فهرست
  error: Content is protected !!